Catechismus

Vraag 126

Deze vraag hoort bij zondag 51.
Zondag 51 valt onder hoofdstuk 4: Van het gebed.Vraag 126

Welke is de vijfde bede?

Antwoord 126

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzenschuldenaren. Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook deboosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus' wil niettoerekenen , gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, datons ganse voornemen is, onzen naaste van harte te vergeven.
Toon nummering: naast | in tekst | niet