Catechismus

Vraag 125

Deze vraag hoort bij zondag 50.
Zondag 50 valt onder hoofdstuk 4: Van het gebed.Vraag 125

Welke is de vierde bede?

Antwoord 125

Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met allenooddruft des lichaams verzorgen , opdat wij daardoor erkennen, dat Gij deenige oorsprong alles goeds zijt , en dat noch onze zorg en arbeid, noch uwgaven, zonder uw zegen ons gedijen , en dat wij derhalve ons vertrouwen vanalle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet