Catechismus

Vraag 124

Deze vraag hoort bij zondag 49.
Zondag 49 valt onder hoofdstuk 4: Van het gebed.Vraag 124

Welke is de derde bede?

Antwoord 124

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Datis: Geef, dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken , en uw wil, diealleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn ; opdat alzo eeniegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen enuitvoeren , als de engelen in den hemel doen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet