Catechismus

Vraag 122

Deze vraag hoort bij zondag 47.
Zondag 47 valt onder hoofdstuk 4: Van het gebed.Vraag 122

Welke is de eerste bede?

Antwoord 122

Uw naam worde geheiligd. Dat is: Geef ons eerstelijk, dat wij Urecht kennen , en U in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid,goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen,roemen en prijzen ; daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden enwerken, alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwille niet gelasterd,maar geëerd en geprezen worde.
Toon nummering: naast | in tekst | niet