Catechismus

Vraag 121

Deze vraag hoort bij zondag 46.
Zondag 46 valt onder hoofdstuk 4: Van het gebed.Vraag 121

Waarom wordt hier bijgevoegd: Die in de hemelen zijt?

Antwoord 121

Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk denken ,en van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten.

Toon nummering: naast | in tekst | niet