Catechismus

Vraag 120

Deze vraag hoort bij zondag 46.
Zondag 46 valt onder hoofdstuk 4: Van het gebed.Vraag 120

Waarom heeft ons Christus geboden, God alzo aan tespreken: Onze Vader?

Antwoord 120

Opdat Hij van stonde aan, in het begin onzes gebeds, in ons dekinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzesgebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hijons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, danonze vaders ons aardse dingen ontzeggen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet