Catechismus

Vraag 12

Deze vraag hoort bij zondag 5.
Zondag 5 valt onder hoofdstuk 3: Van des mensen verlossing.Vraag 12

Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Godstijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wijdeze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen?

Antwoord 12

God wil, dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede ; daarommoeten wij aan haar, òf door onszelf, òf door een ander, volkomenlijk betalen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet