Catechismus

Vraag 118

Deze vraag hoort bij zondag 45.
Zondag 45 valt onder hoofdstuk 4: Van het gebed.Vraag 118

Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden?

Antwoord 118

Alle geestelijke en lichamelijke nooddrukt , welke de HeereChristus begrepen heeft in het gebed,dat Hij ons zelf geleerd heeft.
Toon nummering: naast | in tekst | niet