Catechismus

Vraag 114

Deze vraag hoort bij zondag 44.
Zondag 44 valt onder hoofdstuk 4: Van de Wet.Vraag 114

Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, dezegeboden volkomenlijk houden?

Antwoord 114

Neen zij; maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit levenzijn, hebben maar een klein beginsel dezer gehoorzaamheid ; doch alzo, datzij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de gebodenGods beginnen te leven.
Toon nummering: naast | in tekst | niet