Catechismus

Vraag 112

Deze vraag hoort bij zondag 43.
Zondag 43 valt onder hoofdstuk 4: Van de Wet.Vraag 112

Wat wil het negende gebod?

Antwoord 112

Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve , niemand zijnwoorden verdraaie , geen achterklapper of lasteraar zij , niemandlichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen ; maar allerlei liegenen bedriegen, als eigen werken des duivels , vermijde, tenzij dat ik denzwaren toorn Gods op mij laden wil ; insgelijks, dat ik in het gericht enalle andere handelingen de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde ;ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.
Toon nummering: naast | in tekst | niet