Catechismus

Vraag 110

Deze vraag hoort bij zondag 42.
Zondag 42 valt onder hoofdstuk 4: Van de Wet.Vraag 110

Wat verbiedt God in het achtste gebod?

Antwoord 110

God verbiedt niet alleen dat stelen en roven , hetwelk deOverheid straft; maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen,waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen , hetzij metgeweld, of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar , munt,woeker , of door enig middel, van God verboden; daarenboven ook allegierigheid , alle misbruik en verkwisting zijner gaven.
Toon nummering: naast | in tekst | niet