Catechismus

Vraag 109

Deze vraag hoort bij zondag 41.
Zondag 41 valt onder hoofdstuk 4: Van de Wet.Vraag 109

Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken endergelijke schandelijkheden?

Antwoord 109

Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zowil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alleonkuise daden, gebaren, woorden , gedachten, lusten , en wat den mensdaartoe trekken kan.
Toon nummering: naast | in tekst | niet