Catechismus

Vraag 104

Deze vraag hoort bij zondag 39.
Zondag 39 valt onder hoofdstuk 4: Van de Wet.Vraag 104

Wat wil God in het vijfde gebod?

Antwoord 104

Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteldzijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf metbehoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe , en ook met hun zwakheid en gebrekengeduld hebbe , aangezien het Gode belieft, ons door hun hand te regeren.
Toon nummering: naast | in tekst | niet