Catechismus

Catechismus

Vraag 103

Deze vraag hoort bij zondag 38.
Zondag 38 valt onder hoofdstuk 4: Van de Wet.Vraag 103

Wat gebiedt God in het vierde gebod?

Antwoord 103

Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholenonderhouden worden , en dat ik, inzonderheid op den Sabbat, dat is, op denrustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome , om Gods Woord te horen ,de Sacramenten te gebruiken , God den Heere openlijk aan te roepen , enden armen Christelijke handreiking te doen ; ten andere, dat ik al de dagenmijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door zijn Geest in mij werkenlate, en alzo den eeuwigen Sabbat in dit leven aanvange.

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken