Catechismus

Vraag 102

Deze vraag hoort bij zondag 37.
Zondag 37 valt onder hoofdstuk 4: Van de Wet.Vraag 102

Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andereschepselen, een eed zweren?

Antwoord 102

Neen; want een rechten eed zweren is God aanroepen, dat Hij, alsdie alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffe,indien ik valselijk zweer ; welke eer aan geen schepsel toebehoort.
Toon nummering: naast | in tekst | niet