Catechismus

Vraag 100

Deze vraag hoort bij zondag 36.
Zondag 36 valt onder hoofdstuk 4: Van de Wet.Vraag 100

Is het dan zo grote zonde, Gods naam met zweren envloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt, die, zoveel alshun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden?

Antwoord 100

Ja gewisselijk ; want er is geen groter zonde, noch die God meervertoornt, dan de lastering zijn naams; waarom Hij die ook met den dood testraffen bevolen heeft.
Toon nummering: naast | in tekst | niet