Catechismus

Vraag 1

Deze vraag hoort bij zondag 1.
Zondag 1 valt onder hoofdstuk 1: Inleiding.Vraag 1

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Antwoord 1

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven nietmijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die metZijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alleheerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder denwil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan , ja ook, dat mijalle ding tot mijn zaligheid dienen moet , waarom Hij mij ook door ZijnHeilige Geest van het eeuwige leven verzekert , en Hem voortaan te leven vanharte willig en bereid maakt.
Toon nummering: naast | in tekst | niet