Catechismus

De catechismus is verdeeld in 10 delen, 52 zondagen en 129 vragen en antwoorden.

Open hieronder 1 van die zondagen of vragen óf open de volledige catechismus.

Inleiding

Van des mensen ellende

Van des mensen verlossing

Van God den Vader en onze schepping

Van God den Zoon en onze verlossing

Van God den Heiligen Geest en onze Heiligmaking

Van de rechtvaardigmaking

Van de Sacramenten

Van den Heiligen Doop

Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren

Vande sleutelen des Hemelrijks

Van de dankbaarheid, die men Gode voor de verlossing schuldig is

Van de Wet

Van het gebed

Toon nummering: naast | in tekst | niet