Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4

Ruth 4:13-22


  Geboorte van Obed

 1. Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar in; en de Heere gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde.
 2. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: Geloofd zij de Heere, Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven; en zijn naam worde vermaard in Israel!
 3. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan zeven zonen.
 4. En Naomi nam dat kind, en zette het op haar schoot, en werd zijn voedster.
 5. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende: Aan Naomi is een zoon geboren; en zij noemden zijn naam Obed; deze is de vader van Isai, Davids vader.
 6. Dit nu zijn de geboorten van Perez: Perez gewon Hezron;
 7. En Hezron gewon Ram; en Ram gewon Amminadab;
 8. En Amminadab gewon Nahesson; en Nahesson gewon Salma;
 9. En Salmon gewon Boaz, en Boaz gewon Obed;
 10. En Obed gewon Isai; en Isai gewon David.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document