Bijbelboeken

Psalmen 117:1-2


    Alle natiŽn ! Looft den HEERE

  1. Looft den Heere, alle heidenen; prijst Hem, alle natien!
  2. Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid! Hallelujah!


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 117.
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document