Bijbelboeken

Numeri 15:32-36

De sabbatschender gestraft

32 Als nu de kinderen Israels in de woestijn waren, zo vonden zij een man, hout lezende op den sabbatdag.33 En die hem vonden, hout lezende, brachten hem tot Mozes, en tot Aaron, en tot de ganse vergadering.34 En zij stelden hem in bewaring; want het was niet verklaard, wat hem gedaan zou worden.35 Zo zeide de Heere tot Mozes: Die man zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger.36 Toen bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger, en zij stenigden hem met stenen, dat hij stierf, gelijk als de Heere Mozes geboden had.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken