Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MattheŁs 1:1-17


  Geslachtsregister van Jezus Christus

 1. Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.
 2. Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders;
 3. En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;
 4. En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon;
 5. En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;
 6. En Jessai gewon David, den koning; en David, den koning, gewon Salomon bij degene, die Uria's vrouw was geweest;
 7. En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa;
 8. En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias;
 9. En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias;
 10. En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias;
 11. En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering.
 12. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel;
 13. En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor;
 14. En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Elihud;
 15. En Elihud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob;
 16. En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.
 17. Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, zijn veertien geslachten.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document