Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lukas 24:50-53


    De hemelvaart

  1. En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
  2. En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.
  3. En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.
  4. En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document