Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lukas 22:3-6


    Het verraad van Judas

  1. En de satan voer in Judas, die toegenaamd was Iskariot, zijnde uit het getal der twaalven.
  2. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen, hoe hij Hem hun zou overleveren.
  3. En zij waren verblijd, en zijn het eens geworden, dat zij hem geld geven zouden.
  4. En hij beloofde het, en zocht gelegenheid, om Hem hun over te leveren, zonder oproer.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document