Bijbelboeken

Kolossenzen 4:7-9

Zending van Tychikus en Onésimus

7 Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in den Heere;8 Denwelken ik tot hetzelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken wete, en uw harten vertrooste;9 Met Onesimus, den getrouwen en geliefden broeder, dewelke uit de uwen is; zij zullen u alles bekend maken, wat hier is.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken