Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4

Kolossenzen 4:1-6


    Vermaning tot gebed en wijsheid

  1. Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt in de hemelen.
  2. Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;
  3. Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben;
  4. Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken.
  5. Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende.
  6. Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document