Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4

Kolossenzen 1:1-2


    Opschrift en groet

  1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder,
  2. Den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn; genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document