Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Job 25:1-6


    Bildad stelt Job Gods majesteit voor

  1. Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zeide:
  2. Heerschappij en vreze zijn bij Hem, Hij maakt vrede in Zijn hoogten.
  3. Is er een getal Zijner benden? En over wien staat Zijn licht niet op?
  4. Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God, en hoe zou hij zuiver zijn, die van een vrouw geboren is?
  5. Zie, tot de maan toe, en zij zal geen schijnsel geven; en de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen.
  6. Hoeveel te min de mens, die een made is, en des mensen kind, die een worm is!


Ga naar of .
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document