Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6

Galaten 1:6-5

  1. Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

  2. Paulus' verdediging van zijn apostelambt

  3. Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document