Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6

Galaten 1:1-5


    Opschrift en groet

  1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft),
  2. En al de broeders, die met mij zijn, aan de Gemeenten van Galatie:
  3. Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus;
  4. Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;
  5. Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document