Deuteronomium 25:13-16

Maten en gewichten

Gij zult geen tweeerlei weegstenen in uw zak hebben; een groten en een kleinen. Gij zult in uw huis geen tweeerlei efa hebben, een grote en een kleine. Gij zult een volkomen en gerechten weegsteen hebben; gij zult een volkomene en gerechte efa hebben; opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere, uw God, geven zal. Want al wie zulks doet, is den Heere, uw God, een gruwel; ja, al wie onrecht doet.

Toon nummering: naast | in tekst | niet