Bijbelboeken

2 Tessalonicenzen 3:16-18

Groeten

16 De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen.17 De groetenis met mijn hand, van Paulus; hetwelk is een teken in iederen zendbrief; alzo schrijf ik.18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken