Bijbelboeken

2 Tessalonicenzen 1:1-2

Opschrift en groet

Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus: Genade zij u, en vrede, van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet