Bijbelboeken

2 Koningen 22:1-2

Josía koning van Juda

1 Josia was acht jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde een en dertig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Jedida, een dochter van Adaja, van Bozkath.2 En hij deed dat recht was in de ogen des Heeren; en hij wandelde in al den weg van zijn vader David, en week niet af ter rechter hand noch ter linkerhand.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken