Bijbelboeken

2 Koningen 12:1-3

Joas koning van Juda

1 In het zevende jaar van Jehu werd Joas koning, en regeerde veertig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Zibja van Ber-seba.2 En Joas deed dat recht was in de ogen des Heeren, al zijn dagen, in dewelke de priester Jojada hem onderwees.3 Alleenlijk werden de hoogten niet weggenomen; het volk offerde en rookte nog op de hoogten.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken