2 Koningen 11:16-21

Athália gedood

En zij leiden de handen aan haar; en zij ging den weg van den ingang der paarden naar het huis des konings, en zij werd daar gedood. En Jojada maakte een verbond tussen den Heere en tussen den koning, en tussen het volk, dat het den Heere tot een volk zou zijn; mitsgaders tussen den koning en tussen het volk. Daarna ging al het volk des lands in het huis van Baal, en braken dat af; zijn altaren en zijn beelden verbraken zij recht wel; en Mattan, den priester van Baal, sloegen zij dood voor de altaren. De priester nu bestelde de ambten in het huis des Heeren. En hij nam de oversten van honderd, en de hoofdmannen, en de trawanten, en al het volk des lands; en zij brachten den koning af uit het huis des Heeren, en kwamen door den weg van de poort der trawanten tot het huis des konings, en hij zat op den troon der koningen. En al het volk des lands was blijde, en de stad werd stil, nadat zij Athalia met het zwaard gedood hadden bij des konings huis. Joas was zeven jaren oud, toen hij koning werd.


Toon nummering: naast | in tekst | niet