Bijbelboeken

2 Koningen 10:34-36

Jehu's dood

Het overige nu der geschiedenissen van Jehu, en al wat hij gedaan heeft, en al zijn macht, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israel? En Jehu ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem te Samaria, en zijn zoon Joahaz werd koning in zijn plaats. En de dagen, die Jehu over Israel geregeerd heeft in Samaria, zijn acht en twintig jaren.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet