Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6

1 Timotheüs 2:8-15


    Plichten van mannen en vrouwen

  1. Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.
  2. Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding;
  3. Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.
  4. Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
  5. Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.
  6. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
  7. En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.
  8. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document