Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Kronieken 22:52-19

  1. Zo begeeft dan nu uw hart en uw ziel, om te zoeken den Heere, uw God, en maakt u op, en bouwt het heiligdom Gods des Heeren; dat men de ark des verbonds des Heeren en de heilige vaten Gods in dit huis brenge, dat den Naam des Heeren zal gebouwd worden.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document