Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Kronieken 16:8-14


    Ela koning van Israël

  1. Looft den Heere, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.
  2. Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderwerken.
  3. Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; dat zich het hart dergenen, die den Heere zoeken, verblijde.
  4. Vraagt naar den Heere en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.
  5. Gedenkt Zijner wonderwerken, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en de oordelen Zijns monds;
  6. Gij, zaad van Israel, Zijn dienaar, gij, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen!
  7. Hij is de Heere, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document