Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Kronieken 16:15-22


    Zimri koning van Israël

  1. Gedenkt tot in der eeuwigheid Zijns verbonds, des woords, dat Hij ingesteld heeft tot in het duizendste geslacht;
  2. Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak;
  3. Welken Hij ook aan Jakob heeft gesteld tot een inzetting, aan Israel tot een eeuwig verbond;
  4. Zeggende: Ik zal u het land Kanaan geven, een snoer van ulieder erfdeel;
  5. Als gij weinige mensen in getal waart; ja, weinigen en vreemdelingen daarin.
  6. En zij wandelden van volk tot volk, en van het ene koninkrijk tot een ander volk.
  7. Hij liet niemand toe hen te onderdrukken; ook bestrafte Hij koningen om hunnentwil, zeggende:
  8. Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document