Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Kronieken 11:26-40


  Jeróbeam door Ahía het koninkrijk van Israël toegezegd

 1. De helden nu der heiren waren: Asahel, de broeder van Joab; Elhanan, de zoon van Dodo, van Bethlehem;
 2. Sammoth, de Harodiet; Helez, de Peloniet;
 3. Ira, de zoon van Ikkes, de Thekoiet; Abiezer, de Anathothiet;
 4. Sibbechai, de Husathiet; Ilai, de Ahohiet;
 5. Maharai, de Netofathiet; Heled, de zoon van Baana, de Netofathiet;
 6. Ithai, de zoon van Ribai, van Gibea der kinderen Benjamins; Benaja, de Pirhathoniet;
 7. Hurai, van de beken van Gaas; Abiel; de Arbathiet;
 8. Azmaveth, de Baharumiet; Eljahba, de Saalboniet;
 9. Van de kinderen van Hasem, den Gizoniet, was Jonathan, de zoon van Sage, de Harariet;
 10. Ahiam, de zoon van Sachar, de Harariet; Elifal, de zoon van Ur;
 11. Hefer, de Mecherathiet; Ahia, de Peloniet;
 12. Hezro, de Karmeliet; Naari, de zoon van Ezbai;
 13. Joel, de broeder van Nathan; Mibhar, de zoon van Geri;
 14. Zelek, de Ammoniet; Nahrai, de Berothiet, wapendrager van Joab, den zoon van Zeruja;
 15. Ira, de Jithriet; Gareb, de Jithriet;


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document