Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.