Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;