Om deze oorzaak buig ik mijn knieen tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,