Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.