Alzo regeerde David over gans Israel, en David deed aan zijn ganse volk recht en gerechtigheid.