Enig Gezang 6

1
'k Geloof in God, den Vader, groot van macht,
Die hemel, aard' en zee heeft voortgebracht;
En in Gods Zoon, Zijn een'gen, onzen Heer',
In Jezus, dien ik als den Christus eer,
Die uit een maagd, na heil'g' ontvangenis,
Van 's Heeren Geest, voor ons geboren is;
Die voor ons leed in Pontius' gerecht,
Bespot, gekruist, gedood, in 't graf gelegd,
Ter helle daald' en op den derden dag,
Zijn volk tot heil, opnieuw het leven zag;
Ten hemel voer en daar in 't heerlijk leven
Ter rechterhand Zijns Vaders zit verheven;
Vanwaar Hij weer zal komen op Zijn troon,
Ten oordeel van de levenden en doon.

2
'k Geloof ook in den Heil'gen Geest, dien w' eren,
Die onzen geest wil troosten, leiden, leren.
'k Geloof een Kerk, een algemeen genootschap,
Geheiligd en vergaard door 's hemels boodschap;
Dat Christus' volk in heilgemeenschap leeft,
Dat God, om 't bloed Zijns Zoons, mijn schuld vergeeft;
Dat ook mijn vlees zal uit het stof verrijzen,
En ik mijn God in 't eeuwig leven prijzen.


Download de melodie als midi-bestand.


<- Enig gezang 5 | Enig Gezang 6 | Enig gezang 7 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet