Kortbegrip

Kort Begrip: Vraag 5

Vraag 5

Wat is de hoofdsom van hetgeen God u gebiedt in de 4 geboden van de eerste tafel?

Antwoord 5

Dat ik de Heere, mijn God, zal liefhebben met mijn hele hart, met heel mijn gemoed en met al mijn krachten. Dit is het eerste en het grote gebod.

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document