Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5

1 Tessalonicenzen 5:12-13


    Vermaningen

  1. En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;
  2. En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.


Ga naar of .


Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document